ผปก.เชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย ส่งผลยอดจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเดือน ต.ค.เพิ่ม


อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าชี้ยอดจดทะเบียนเดือนตุลาคม 58 ส่งสัญญาณดีขึ้น เผยภาคธุรกิจโดยรวมมั่นใจเศรษฐกิจในประเทศ คาดต้องจับตาปัจจัยเศรษฐกิจโลกอาจกระทบความเชื่อมั่น

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เดือนตุลาคม 2558 มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัททั่วประเทศ 5,231 ราย ลดลง 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2558 ซึ่งมีจำนวน 5,302 ราย และลดลง 153 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งมีจำนวน 5,384 ราย ใกล้เคียงกับเดือนกันยายน 2558 และเดือนตุลาคม ปี 2557 โดยยังคงมียอดจดทะเบียนจัดตั้งสูงเกิน 5,000 ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศเดือนตุลาคม 2558 มีจำนวน 2,187 ราย

สำหรับในส่วนของมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เดือนตุลาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 21,085 ล้านบาท ลดลง 24,430 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2558 ซึ่งมีจำนวน 45,515 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 819 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2557 ซึ่งมีจำนวน 20,266 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป 799 ราย อสังหาริมทรัพย์ 292 ราย ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 140 ราย ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ 123 ราย และขายส่งเครื่องจักร 113 ราย

ทั้งนี้ ส่งผลให้วันที่ 31 ตุลาคม 2558 มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น 1,288,263 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 19.59 ล้านล้านบาท โดยมีห้างหุ้นส่วนบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ 618,382 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียน 15.41 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 437,630 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,109 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 179,643 ราย และปีนี้ (ม.ค.-ต.ค. 58) มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งทั้งสิ้น 52,390 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ม.ค.- ต.ค. 57) 665 ราย คิดเป็นร้อยละ 1 และคาดว่าตลอดปี 2558 จะมีนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจมากกว่า 60,000 ราย สอดคล้องกับการคาดการณ์ของสำนักเศรษฐกิจการคลังที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2558 จะสามารถขยายตัวร้อยละ 2.8 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ขยายตัวร้อยละ 0.9 โดยได้รับผลดีจากภาคการท่องเที่ยว นโยบายการเร่งรัดเบิกจ่ายของรัฐบาลในโครงการต่างๆ เช่น โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนน ประกอบกับ ดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมเดือนตุลาคม 2558 อยู่ที่ระดับ 62.2 สูงขึ้นจากเดือนกันยายน 2558 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 61.1

อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมัน ราคาสินค้าเกษตร การส่งออก ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท และภัยธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และส่งผลต่อการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทโดยรวม

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

Wednesday the 22nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.