1. ความเป็นมา
 2. วัตถุประสงค์
 3. ประเภทรางวัลอุตสาหกรรม
 4. กระบวนการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558
  1. วิธีการสมัคร
  2. การคัดเลือก
  3. การพิจารณาตัดสินสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล
  4. พิธีมอบรางวัล
 5. ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
 6. ข้อกำหนดทั่วไปและคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 
Wednesday the 22nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.