เปิดศักราชใหม่ เตรียมความพร้อม SMEs บุกตลาดแบบเข้มข้น

 

โอกาสดีสำหรับ SMEs ที่ต้องการเปิดตลาดต่างประเทศ กับ กิจกรรมส่งเสริมและขยายช่องทางธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรม SME สู่สากล (SMEs Connect to the world) โดยผู้ประกอบการจะพบกิจกรรมมากมาย


 

+++ Free 3 ต่อ +++


ต่อที่ 1 อบรมเตรียมความพร้อมแบบเข้มข้นสำหรับ SMEs ฟรี !

ต่อที่ 2 กิจกรรม Business Matching กับ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ , ร้านค้าปลีกค้าส่ง และ dropshiper เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างช่องทางการขาย ฟรี!!

ต่อที่ 3 สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1 และ 2 ที่ผ่านการคัดเลือก รับสิทธิฟรี!!! ค่าพื้นที่ ค่าตกแต่ง ค่าล่าม(เจ้าหน้าที่แปลภาษา) ในการเข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าชั้นนำระดับโลก Seoul Food & Hotel 2018 , HKTDC Gifts and Premium Fair 2018 และงาน Top Thai Brands 2018 ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

 

- เริ่มกิจกรรมอบรม : วันที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
- Business Matching : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ 

หมายเหตุ  สมาชิกคลัสเตอร์ 15 กลุ่ม ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


  

ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 144 ราย 

 

  • กิจการที่ผ่านการคัดเลือก สามารถส่งผู้แทนเข้าอบรมได้พียง 1 ท่านเท่านั้น
  • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Email ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
    และโปรดตอบกลับ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น.**

**หมายเหตุ : ทางโครงการฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์ผู้เข้าอบรม กรณีที่ไม่ตอบกลับภายในเวลาที่กำหนด โดยมิแจ้งล่วงหน้า

 

 

ผู้ที่มีรายชื่อทั้ง 144 ราย เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในวันที่ 20 – 21กุมภาพันธ์ 2561

และเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น

 

สำหรับการคัดเลือกผู้ผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ จำนวน 30 ราย

จะต้องได้รับการพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เป็นผู้ประกอบการทีอยู่ใน 15 กลุ่มคลัสเตอร์ ของ กสอ.
2. เป็นผู้ประกอบการทีเป็นสมาชิก กสอ.
3. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วอย่างน้อย 2 ปี
4. นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
5. สินค้ามีความเหมาะสมกับงานแสดงสินค้าและพื้นที่
6. สินค้าได้รับการรับรองมาตรฐาน
7. บริษัทและสินค้าต้องได้รับความเห็นชอบให้ร่วมงานจากผู้จัดงานและสำนักพาณิชย์ในประเทศนั้น

โดยจะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา ซึ่งจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบอีกครั้งภายหลัง

สอบถามโทร 02 345 1243 , 02 345 1059 คุณสิริกุล คุณสุนิสา คุณอักษรามญชุ์

 

 

Tuesday the 20th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.