การรวมใบอนุญาต มอก.

พิมพ์
หมวด: มาตรฐานอุตสาหกรรม
วันเผยแพร่ วันพฤหัสบดี, ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เขียนโดย Super User

การขออนุญาตและการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ที่แก้ไข กรณีใบอนุญาตที่เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน โรงงานผู้ผลิตเดียวกันและผู้รับใบอนุญาตคนเดียวกัน สามารถรวมใบอนุญาตให้เป็น 1 ฉบับได้

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

    

 หรือขอได้ที่สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณอร, คุณผึ้ง โทรศัพท์ 02-345-1121 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

#สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย

Sunday the 1st. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.