ติดต่อเรา

พิมพ์


สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0993000132254

เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 7 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ (66) 0-2345-1188  อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น