กิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนา SMEs

1.ด้านนวัตกรรม 

2.ด้านเพิ่มประสิทธิภาพ
3.ด้านการเงิน
4.ด้านการตลาด
5.กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อช่วย SMEs ฝ่ายวิกฤติ COVID-19

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (มอก.)
รายสาขา (TLC มอก.) ปีงบประมาณ 2564

นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด เทรนด์ธุรกิจใหม่ในยุคดิจิทัล เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของโลก ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด”

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ

จากการถอดบทเรียนในช่วงแพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

อ่านเพิ่มเติม...

แบบสอบถาม ปัจจัยในการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ต่อการประกอบธุรกิจ

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำแบบสำรวจปัจจัยสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 4 ด้านดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

หารือเพื่อการศึกษาและสำรวจความพร้อมด้านการรับมือกับภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563
Online ผ่านระบบ ZOOM

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติจากการถอดบทเรียนในช่วงการแพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อให้มีแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยนำบทเรียนและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์กรภาครัฐหรือเอกชนที่ประสบความสำเร็จมาเป็นต้นแบบ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศย้ายสำนักงาน SMI

สถานที่ตั้ง สำนักงาน สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)

เลขที่ 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ชั้น 7 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีเปิดตัว "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล" 

สถาบัน SMI ร่วมกับ ศูนย์ส่งอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จัดพิธีเปิดตัว "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล กิจกรรมการจัดทำระบบมาตรฐานฮาลาล" ณ ห้องไพลิน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ กิจกรรม และขั้นตอนการดำเนินงาน ในพิธีเปิดตัวโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

พิธีมอบรางวัล Thailand SMEs Digital Awards

สถาบัน SMI ร่วมกับ สสว. ได้มีพิธีมอบโล่รางวัล Thailand Digital SMEs Awards ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย SMEs ใน 18 กลุ่มจังหวัด "ธุรกิจดิจิตอล" โดยได้รับเกียรติจาก คุณลักขณา ตั้งจิตรนบ ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (สสว.) กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมระหว่าง 2 หน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม...


การประกวด Thailand Digital SMEs Awards รอบชิงชนะเลิศ

สถาบัน SMI  ร่วมกับ สสว. จัดกิจกรรมการประกวด Thailand Digital SMEs Awards รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 15 มกราคม 2559      ณ ห้องบอร์ดรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย SMEs ใน 18 กลุ่มจังหวัด      “ธุรกิจดิจิตัล” ในวันนี้เป็นการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ จากผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 12 บริษัท

อ่านเพิ่มเติม...

Wednesday the 28th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.