ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SCB-FTI Factory Outlet ครั้งที่ 14

 
สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จัดงานแสดงสินค้า SCB-FTI FACTORY OUTLET ครั้งที่ 14
ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-18.00 น.
ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

 

 

    ทั้งนี้ ตลอดการจัดงาน 13 ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อ มีผู้เข้าร่วมชมงานจับจ่ายใช้สอยมากกว่า 10,000 คน ต่อวัน สำหรับงานครั้งนี้ Theme งานคือ Chic café เน้นความแปลกใหม่ เก๋ไก๋ ดูดีมีสไตล์ทันสมัย ดีไซน์โดดเด่น เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่
    หลักเกณฑ์สำหรับผู้ร่วมออกร้าน
  1. เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ/GS1 Thailand และลูกค้า SCB จะได้รับการพิจารณาลำดับต้น
  2. กรณีที่เป็นสินค้าที่ตรงกับ Theme งานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. จำหน่ายสินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูกเป็นพิเศษ (ราคาโรงงาน) และมีสินค้าเพียงพอ สำหรับจำหน่ายตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน
  4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานไม่สามารถโอน เปลี่ยนแปลง หรือแบ่งพื้นที่เช่าให้กับผู้แทนจำหน่ายรายอื่นๆ คณะผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน และจัดสรรจำนวนคูหา และตำแหน่งคูหาให้ตามความเหมาะสม
  5. คณะผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าคูหา กรณีแจ้งยกเลิกหลังวันที่ 15 มิถุนายน 2560
  6. ห้ามปิดคูหาก่อนเวลาจำหน่ายสินค้าตามที่คณะผู้จัดงานได้กำหนดไว้ (เวลา 09.00 -18.00น.)
  7. ห้ามนำสินค้าไม่มีคุณภาพหรือสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศมาจำหน่าย หรือห้ามนำสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในใบสมัครมาวางจำหน่าย ค่าบริหารจัดการ (1 คูหา / 5 วัน)
    - สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ /สมาชิก GS1 ที่มีสถานภาพสมบูรณ์ (ไม่ค้างค่าชำระบำรุงประจำปี 2560)
     >> ราคา 7,500 บาท (Vat 7% = 525 บาท) รวม 8,025 บาท
    - ผู้ประกอบการทั่วไป
     >> ราคา 10,000 บาท (Vat 7% = 700 บาท) รวม 10,700 บาท


 

เพื่อความสะดวกกรุณากรอกใบสมัครตามลิงค์ https://goo.gl/T8h7Ks

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณจริยา/คุณอำนาจฯ

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. 02 345-1171 , 02 345-1166


 

 

 

Monday the 17th. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.