นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด สู่ SMEs ที่ดีพร้อม

การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ยั่งยืนในโลกปัจจุบัน จะต้องมีการขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตแข็งแรงควบคู่กับความสำเร็จของธุรกิจ การอยู่ร่วมกันของสังคม และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม หากธุรกิจมีองค์ประกอบด้วย 3 ปัจจัยจะเป็นธุรกิจที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

 

 

Wednesday the 22nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.