แนวทางการรับมือสถานการณ์ COVID-19  infographic

1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ
2.ข้อเสนอแนะต่อภาคธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางการรับมือ
3.สรุปแนวทางการรับมือสถานการณ์โควิดจากองค์กรภาครัฐและเอกชน

 

   

Wednesday the 22nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.