ขอเชิญผู้ให้บริการพัฒนาธุรกิจ (Service Provider)

ขึ้นทะเบียนกับสถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ (ฺBusiness Development Service: ฺBDS) สำหรับผู้ประกอบการ

 

 

 

 

Wednesday the 22nd. Custom text here

ติดต่อสถาบัน SMI โทร:0-2345-1059 | แฟกซ์:0-2345-1108 | อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เว็บไซต์ : http://www.smi.or.th
© Copyright 2011 | SMALL & MEDIUM INDUSTRIAL INSTITUTE (SMI) | All rights reserved.

. Best online poker sites - All rights reserved.